Nuorodos
Peršokti į navigaciją
Peršokti į paiešką
Peršokti į turinį
Įjungti / išjungti versiją skaitymui
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Spausdinti

Generelt om forbrukerrettigheter

Kjøp og salg av varer og tjenester er lovregulert. Som forbruker (privatperson som kjøper varer eller tjenester) i det norske samfunnet har du derfor både rettigheter og plikter i en kjøpssituasjon.

Som forbruker er det også viktig å være bevisst i forkant av et kjøp. Man bør tenke gjennom hvilket behov man har, undersøke hvilke produkter/tjenester som tilgjengelige og sammenlikne priser.

Den vanligste typen kjøp er kjøp av vare i butikk. Ellers kan man foreta kjøp av vare fra en annen privatperson eller over internett/telefon. I tillegg kommer kjøp av håndverkertjenester, for eksempel avtale med snekker eller rørlegger.

Reglene for de ovennevnte kjøpssituasjonene er i hovedtrekk ganske like. Generelt kan man si at dersom varen/tjenesten du har kjøpt er forsinket eller har en mangel, plikter selger å rette opp i dette innen rimelig tid.

Husk at ikke alle feil er å anse som en mangel etter loven. Feil som skyldes ytre påvirkning, feil bruk, uhell og alminnelig slitasje vil normalt ikke anses som en kjøpsrettslig mangel. Slike forhold bærer kjøper selv risikoen for. Dersom varen derimot ikke er i samsvar med det som er avtalt eller det for eksempel dreier seg om materialsvakhet, kan selger bli ansvarlig.

Oppdager du en feil ved en vare/tjeneste du har kjøpt, bør du klage skriftlig til selger så raskt som mulig.

Er du usikker på hvordan klagen skal formuleres og hvilke rettigheter du har, kan du få hjelp ved å benytte Forbrukerrådets klageguide på www.forbrukerportalen.no. Her får du en oversikt over rettighetene dine og råd for hvordan du kan gå frem med en klage.

Kommer du ingen vei med motparten, kan du bringe saken inn til ditt regionale Forbrukerråd. Se www.forbrukerportalen.no for mer informasjon.

Ankstesni straipsniai Forbrukerrettigheter

Siūlyk draugui

Siųlyti draugui