Nuorodos
Peršokti į navigaciją
Peršokti į paiešką
Peršokti į turinį
Įjungti / išjungti versiją skaitymui
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Spausdinti

Gjeld/inkasso

Dersom betaling av regninger for kjøp av varer eller tjenester, eller avdrag på lån, ikke skjer innen avtalt frist, vil kravet kunne bli sendt til inkasso for innkrevning. Inkasso fører til økte renter og andre kostnader, og vil til sist kunne føre til realisering eller tvangssalg av for eksempel bolig, bil etc. Det er derfor viktig å kontakte kreditor/ långiver så tidlig som mulig når betalingsproblemer oppstår for å forsøke å inngå en realistisk tilbakebetalingsplan.

Dersom den økonomiske situasjonen er svært vanskelig, kan det inngås en avtale om gjeldsordning.

Det er også lurt å kontakte inkassoselskapet direkte for å informere om at er i kontakt med kreditor/långiver for å få til en tilbakebetalingsplan, og be om at innkrevingen stanses inntil videre. Ytterligere inkassokostnader kan ved dette unngås.

Gjeldsordning

Gjeldsordning skal gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over økonomien sin. En avtale om gjeldsordning kan for eksempel gå ut på at en som skylder penger får utsettelse av betaling av hele eller deler av gjelden, at de som personen skylder penger helt eller delvis gir avkall på renter eller omkostninger, eller at gjelden skal falle helt eller delvis bort.

Det mest vanlige er at personen som skylder penger i løpet av fem år skal betale så mye han kan av gjelden sin. I denne perioden må den som skylder penger avsette den del av nettoinntekten (inntekt etter skatt) som overstiger de utgifter personen har til å bo og til å forsørge seg selv og familien sin. Beløpet som er til overs hver måned, skal fordeles på de som personen skylder penger. Etter denne femårsperioden er en som hovedregel gjeldsfri.

Det er namsmannen som administrerer denne ordningen. I følgende kommuner fungerer namsfogden som namsmann: Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Fredrikstad, Skedsmo, Asker, Bærum, Tønsberg, Nøtterøy, Kristiansand, Sandnes, Tromsø og Karlsøy. I resten av landet er det lensmannen eller det lokale politiet som fungerer som namsmann.

Siūlyk draugui

Siųlyti draugui