Nuorodos
Peršokti į navigaciją
Peršokti į paiešką
Peršokti į turinį
Įjungti / išjungti versiją skaitymui
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Spausdinti

Tolk

Det norske samfunnet er språklig mangfoldig med ca 200 registrerte språk. Det vil alltid være noen som ikke kan godt nok norsk til å kommunisere med offentlige myndigheter uten språklig tilrettelegging. Tolk er derfor et viktig verktøy det offentlige trenger for å kunne gi en forsvarlig tjeneste. I mange situasjoner plikter også det offentlige å vurdere bruk av tolk.

En tolk er en som oversetter muntlig fra et språk til et annet. Dersom du ikke forstår norsk, kan det være nødvendig å bruke tolk i møte med det offentlige slik at du skal kunne forklare hva saken gjelder og få den informasjonen du trenger. Den offentlig ansatte har ansvar for å innhente tilstrekkelig informasjon fra klientene/brukerne av tjenesten for å kunne fatte vedtak i en sak. Han/hun har også plikt til å gi nødvendig informasjon om tjenesten og om de vedtakene som gjøres. 

Språket som brukes i forvaltningen i Norge er norsk, men ansatte i forvaltningen må vurdere om bruk av tolk er nødvendig for å kunne gi forsvarlige tjenester. Hensynet til rettsikkerhet og likeverd er avgjørende i en slik vurdering.

Det offentlige skal bestille og betale for tolketjenesten når det er behov for tolk. Si ifra til den instansen du skal møte dersom du trenger tolk. Oppgi nøyaktig hvilket språk du trenger. Det kan ta tid å skaffe god tolk, så gi beskjed så lenge før samtalen/møtet som mulig. Dersom du ikke kan møte til avtalt tid når det er bestilt tolk, er det viktig at du gir beskjed om dette slik at tolketjenesten kan avbestilles. 

Tolken har absolutt taushetsplikt. Tolken kan ikke videreformidle opplysningene som tolken får kjennskap til i forbindelse med tolkeoppdraget.

Ankstesni straipsniai Språk og rett til tolk

Siūlyk draugui

Siųlyti draugui