Nuorodos
Peršokti į navigaciją
Peršokti į paiešką
Peršokti į turinį
Įjungti / išjungti versiją skaitymui
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Spausdinti

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeidsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.

Utlendingsloven og allmenngjøringsloven gir Arbeidstilsynet ansvar og myndighet i forhold til tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere. Arbeidstilsynet har også oppgaver i forhold til enkelte andre lover, hvorav ferieloven og deler av tobakkskadeloven er de viktigste, og etaten har tilsyn med elevers og studenters læringsmiljø ved fagskoler, universitet og høgskoler.

Arbeidstilsynet består av en overordnet enhet, Direktoratet for arbeidstilsynet, og 7 regioner med underliggende tilsynskontor spredd over hele landet. Direktoratet er lokalisert i Trondheim.

Det overordnede mål for Arbeidstilsynets virksomhet er et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle, med trygge tilsettingsforhold og meningsfylt arbeid for den enkelte.

Siūlyk draugui

Siųlyti draugui
 
 

Kontaktinformasjon

Telefon : 73 19 97 00

Internett : www.arbeidstilsynet.no

E-post : internett@arbeidstilsynet.no