Nuorodos
Peršokti į navigaciją
Peršokti į paiešką
Peršokti į turinį
Įjungti / išjungti versiją skaitymui
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Spausdinti

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

NAV skal bidra til at flere kommer ut i arbeid eller annen meningsfylt aktivitet. Gjennom ordninger som dagpenger ved arbeidsledighet, barnetrygd, kontantstøtte, sykepenger og pensjoner gir NAV økonomisk trygghet for den enkelte.

Det er NAV-kontor i alle norske kommuner. I de største byene er det NAV-kontor i alle bydeler. NAV-kontoret er et samarbeid mellom den statlige arbeids- og velferdsetaten og kommunenes sosialtjeneste.

Arbeids- og velferdsdirektoratet er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Direktoratet arbeider med oppgaver innen hele NAVs politikkområde, og har også støttefunksjoner som skal bistå NAV på landsbasis.

www.nav.no finner du informasjon om ledige stillinger, samt alle ytelser og tjenester i NAV. Her finner du søknadsskjema, oversikt over satser og utbetalingsdatoer, samt informasjon om hva slags dokumentasjon du må legge ved når du søker ytelser fra NAV.

Når du søker stønad fra NAV, er det viktig at du gir korrekte opplysninger. Dersom du gir mangelfulle eller uriktige opplysninger, kan du miste retten til stønad og NAV kan kreve pengene tilbake. Du kan også bli politianmeldt. NAV kontrollerer utbetaling av stønader og samarbeider med andre etater for å avdekke feilutbetalinger og misbruk.

Siūlyk draugui

Siųlyti draugui
 
 

Kontaktinformasjon

Kontaktsenter : 555 53 333 

Internett : www.nav.no