Nuorodos
Peršokti į navigaciją
Peršokti į paiešką
Peršokti į turinį
Įjungti / išjungti versiją skaitymui
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Spausdinti

Velferdsstat

Norge kalles gjerne for en velferdsstat. Dette betyr for det første at det offentlige, stat og kommuner, har et hovedansvar for å sikre alle innbyggerne noen grunnleggende goder – som skoler, helsevesen og en inntekt i form av trygd eller sosialstøtte, dersom man ikke kan arbeide. Videre betyr velferdsstaten at alle i samfunnet skal ha disse godene; de skal ikke bare være for de rike – eller bare være en nødhjelp for de fattigste. Endelig betyr velferdsstat at det skjer en viss omfordeling av inntekter, slik at alle bidrar til fellesskapet, gjennom skatter og avgifter.

At Norge er en velferdsstat, betyr at de som bor i landet, har visse rettigheter – for eksempel til skolegang, helsetjenester og til å få penger hvis en er arbeidsløs eller er syk. Men samtidig har innbyggerne også plikter, som sier hva de bør og må gjøre – som å prøve å arbeide og forsørge seg selv hvis en kan, å holde lovene og betale skatt, å delta i organisasjoner for å hjelpe seg selv og andre, og å være med i styringen av landet, i det minste ved å stemme ved valgene. Som det het før i et slagord fra arbeiderbevegelsen: ”Gjør din plikt! Krev din rett!”. Det betyr at du ikke kan , uten å forsøke å bidra.

Siūlyk draugui

Siųlyti draugui
 
 

Relaterte temaer