Nuorodos
Peršokti į navigaciją
Peršokti į paiešką
Peršokti į turinį
Įjungti / išjungti versiją skaitymui
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Spausdinti

Urfolk

Samene er et av flere urfolk i nordområdene. Samene har egen kultur, språk, historie og tradisjonelle landområder som heter Sápmi på samisk. Sápmi strekker seg over fire stater - Norge, Sverige, Finland og Russland. I Norge har samene tradisjonelt bodd i områdene fra Finnmark i nord til Hedmark i sør. Samenes levevis har vært tilpasset naturen rundt dem. De har tradisjonelt levd av jakt, fiske, reindrift eller jordbruk. I dag er samene en del av det moderne samfunnsliv, bor også i byer og finnes i alle yrker. Det finnes hele ni ulike samiske språk. I Norge har man tre hovedspråk: nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

I tiden mellom 1850 og 1950 prøvde norske myndigheter å forhindre samene fra å ivareta eget språk, kultur og levevis. Denne politikken ble kalt fornorskning, og tok sikte på å gjøre samene så norske som mulig. I dag er samenes rettigheter derimot beskyttet av norsk og internasjonalt lovverk. Den norske stat har i grunnloven forpliktet seg til å beskytte samene og ivareta deres interesser. En viktig institusjon i så måte er Sametinget, som er samenes folkevalgte organ. Sametinget har mange oppgaver knyttet til det å bevare og utvikle samisk språk, kultur, næringer og samfunnsliv.


Kilde: Árran lulesamisk senter

Siūlyk draugui

Siųlyti draugui
 
 

Mer info

Relaterte artikler