Nuorodos
Peršokti į navigaciją
Peršokti į paiešką
Peršokti į turinį
Įjungti / išjungti versiją skaitymui
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Spausdinti

Økonomi

Folk som bosatte seg i dette området, levde først og fremst av jordbruk. Det norske bondesamfunnet hadde noen særtrekk: Gårdene lå spredt, og folk bodde ikke i landsbyer. Bøndene var personlig frie – de ble ikke eid av noen godseier. Flertallet eide også gårdene sine selv. Bondesamfunnet dominerte fram til siste del av 1800-tallet. Helt fra middelalderen ble jordbruket drevet sammen med fiske, enten til eget bruk eller for salg til land lenger sør i Europa. 

Fra 1500-tallet arbeidet flere med skogbruk, enten for tømmereksport eller ved å levere materialer til gruver og jernverk. Ved siden av bondesamfunnet vokste det fram handel og skipsfart, og fra 1850-årne også industri. De fleste byene var lenge forholdsvis små, med unntak av Oslo, som har vært hovedstad siden 1814. Så sent som i 1920 bodde 57 prosent av befolkningen på landsbygda, ikke i byer og tettsteder. Etter hvert kom det også storindustri til Norge; i 1969 stod industrien for 41 prosent av inntektene i landet. Senere ble oljen i Nordsjøen oppdaget og utnyttet som en ny, viktig kilde til inntekt.

Fra 1973 gikk antallet ansatte i industri tilbake, mens antall ansatte i tjenesteyrker økte. I stat og kommuner gjaldt det for eksempel skoler, helsevesen og omsorg; i det private næringslivet gjaldt det alt fra bensinstasjoner til banker. I dag kan man kalle Norge for et tjeneste- og informasjonssamfunn.

Siūlyk draugui

Siųlyti draugui