Nuorodos
Peršokti į navigaciją
Peršokti į paiešką
Peršokti į turinį
Įjungti / išjungti versiją skaitymui
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Spausdinti

Folketrygden

I Norge kalles den offentlige sosialforsikringen for folketrygden. For å ha rett til ytelser etter Folketrygdloven, er det et vilkår at du er medlem i folketrygden.

Dette gjelder:

• alle ytelser fra NAV

• ytelser ved helsetjenester (behandling hos lege, psykolog og utgifter til legemidler ved varig sykdom).

Som hovedregel er alle som er bosatt i Norge medlem i folketrygden. Hvis du arbeider lovlig i Norge blir du som hovedregel medlem i den norske folketrygden fra første arbeidsdag. Dette skjer automatisk.

Som arbeidstaker skal du betale trygdeavgift på 7,8 prosent av brutto lønn. Avgiften trekkes sammen med skatten. Enkelte arbeidstakere kan være unntatt fra norsk trygd da de hører innunder trygdelovgivning i det landet de kommer fra. Dette må du dokumentere ved blankett E 101 fra trygdemyndighetene i landet du er medlem.

Hvis du har spørsmål om medlemskap i folketrygden, ta kontakt med NAV-kontoret der du bor.

Siūlyk draugui

Siųlyti draugui