Nuorodos
Peršokti į navigaciją
Peršokti į paiešką
Peršokti į turinį
Įjungti / išjungti versiją skaitymui
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Spausdinti

Rettigheter som leietaker

Dine viktigste rettigheter som leietaker fremkommer i leieavtalen og i husleieloven. Husleieloven inneholder et forbud mot diskriminering i husleieforhold. Partene (utleier og leietaker) står fritt til å avtale størrelsen på husleien ved inngåelse av avtalen. Når leieavtalen er inngått, kan imidlertid ikke leien endres med mer enn konsumprisindeksen de første tre årene. Indeksregulering kan tidligst skje etter ett år.

Leietaker plikter ikke å betale husleie for mer enn én måned på forskudd. Husleien skal være et bestemt beløp. I tillegg kan man avtale at betaling av strøm etter forbruk kommer i tillegg. Det samme gjelder for vann- og avløpsavgifter når dette utmåles etter forbruk. Andre tillegg er ikke tillatt.

Leietaker har rett til å la nærmeste familie flytte inn i boligen. Det er forbudt for utleier å låse seg inn i boligen uten leietakers samtykke.

Husleieloven er ikke til hinder for at nedslitte boliger leies ut, men en bygning som ikke er godkjent for beboelse, eller som er helsefarlig, kan ikke leies ut. Gir utleier feil opplysninger om en bolig, vil det være et kontraktsbrudd (mangel). Skader, feil eller andre forhold ved boligen som leietaker kjente til før kontrakten ble underskrevet, regnes ikke som mangel. Dersom det er mangler ved boligen, er utleier forpliktet til å utbedre manglene slik at boligen er etter avtale. Dersom utleier ikke utbedrer manglene, kan leietaker kreve avslag i leien eller holde tilbake husleie. Hvis manglene er vesentlige, kan leietaker heve avtalen. Kontakt alltid utleier først dersom du mener noe er galt.

Ankstesni straipsniai Å leie bolig

Siūlyk draugui

Siųlyti draugui