Nuorodos
Peršokti į navigaciją
Peršokti į paiešką
Peršokti į turinį
Įjungti / išjungti versiją skaitymui
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Spausdinti

Oppsigelse

Det skilles mellom tidsbestemte (”uoppsigelige”) og tidsubestemte (”oppsigelige”) leieavtaler.

En tidsbestemt leieavtale opphører uten oppsigelse på et bestemt tidspunkt. Av hensyn til leietaker er hovedregelen at tidsbestemte leieavtaler ikke kan inngås for kortere tid enn tre år. Som leietaker er du derfor som hovedregel ikke bundet av en tidsbestemt avtale som er kortere enn tre år. En tidsbestemt avtale kan likevel sies opp med mindre noe annet er avtalt.

En tidsubestemt avtale er gjeldende til den blir sagt opp av en av partene. Er det ikke avtalt noen oppsigelsesfrist i leiekontrakten, er oppsigelsesfristen tre måneder. Leietaker kan si opp uten noen bestemt begrunnelse. Oppsigelsen bør være skriftlig. Utleier kan si opp leietaker dersom utleier har en saklig begrunnelse. Utleiers oppsigelse skal være skriftlig. Leietaker kan protestere mot utleiers oppsigelse, og oppsigelsen faller da bort hvis ikke utleier bringer saken inn for forliksrådet/HTU (Husleietvistutvalget i Oslo, Akershus, Bergen og Trondheim).

Siūlyk draugui

Siųlyti draugui