Nuorodos
Peršokti į navigaciją
Peršokti į paiešką
Peršokti į turinį
Įjungti / išjungti versiją skaitymui
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Spausdinti

Depositum

Depositum er et pengebeløp som leietaker stiller som sikkerhet for skyldig husleie. Depositumet kan ikke være større enn seks ganger månedlig husleie. Beløpet skal settes på en egen bankkonto (deponeres), og verken leietaker eller utleier kan disponere over beløpet på egenhånd i leieperioden. Krever utleier at leier skal betale inn depositum på utleiers egen konto, eller at leier skal betale depositumet kontant, kan leier alltid nekte det. Eventuelt gebyr til banken for opprettelse av depositumskonto skal betales av utleier. Når leieforholdet er avsluttet, gir som regel utleier skriftlig samtykke til at leietaker kan få utbetalt depositumet fra banken. Skjer ikke det, må leietaker skriftlig kreve at banken utbetaler depositumet. Banken skal da varsle utleieren skriftlig om kravet, og opplyse om at beløpet vil bli utbetalt til leieren hvis utleieren ikke innen fem uker etter at varselet ble mottatt reiser søksmål.

Siūlyk draugui

Siųlyti draugui