Nuorodos
Peršokti į navigaciją
Peršokti į paiešką
Peršokti į turinį
Įjungti / išjungti versiją skaitymui
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Spausdinti

Foreldrepenger

Foreldrepenger skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon. Du kan få foreldrepenger hvis du har hatt pensjonsgivende arbeidsinntekt i minst seks av de 10 siste månedene før stønadsperioden tar til. Tidligere arbeidsforhold i EØS-land kan regnes med, hvis det siste arbeidsforholdet er i Norge.

Du kan velge mellom å ta ut 100 prosent foreldrepenger i 49 uker, eller 80 prosent foreldrepenger i 59 uker. Mor har rett til 15 uker (mødrekvote) og 15 uker er forbeholdt far (fedrekvoten). Tre uker før fødselen og seks uker etter er forbeholdt mor. Resten av stønadsukene kan foreldrene fritt fordele seg imellom. Hvis far skal ha foreldrepenger som ikke er fedrekvote, stilles det krav til mor. Hun må for eksempel være i arbeid eller utdanning. Foreldrepengene er begrenset til seks ganger folketrygdens grunnbeløp (6G).

Siūlyk draugui

Siųlyti draugui
 
 

Mer info

Foreldrepenger

Ring NAV Kontaktsenter 55 55 33 33