Nuorodos
Peršokti į navigaciją
Peršokti į paiešką
Peršokti į turinį
Įjungti / išjungti versiją skaitymui
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Spausdinti

Videregående skole

Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, har rett til tre års videregående opplæring. Tre års videregående opplæring kan føre til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lavere nivå. Alle har rett til å komme inn på ett av tre alternative utdanningsprogram som de har søkt på, og til to års videre opplæring som bygger på utdanningsprogrammet. For å komme inn på universitet og høgskole må en ha studiekompetanse. Yrkeskompetanse gir ikke rett til opptak ved universitet eller høgskole. Elever som tar yrkesfaglig utdanning, kan skaffe seg studiekompetanse ved å ta et påbyggingskurs som gir generell studiekompetanse.

Videregående opplæring skal være gratis, men elevene kan måtte dekke utgiftene til nødvendig utstyr.

Elever i videregående opplæring som har et annet morsmål enn norsk og samisk, har rett til særskilt norskopplæring. Denne retten gjelder helt til eleven kan så godt norsk at han klarer å følge ordinær undervisning.

Elever som ikke har, eller ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har rett til spesialundervisning. Dette gjelder uavhengig av årsaken til behovet. Elever som har rett til spesialundervisning, kan ha rett til videregående opplæring i inntil to år ekstra. Det samme vil kunne gjelde elever med rett til særskilt norskopplæring.

Siūlyk draugui

Siųlyti draugui
 
 

Mer informasjon