Nuorodos
Peršokti į navigaciją
Peršokti į paiešką
Peršokti į turinį
Įjungti / išjungti versiją skaitymui
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Spausdinti

Norsk- og morsmålsopplæring

Elever i grunnskolen og videregående skole har rett til særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring, hvis eleven ikke har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge ordinær undervisning. Særskilt norskopplæring innebærer forsterket opplæring i norsk. Morsmålsopplæring er opplæring i morsmålet, mens tospråklig fagopplæring betyr at man har opplæring i fag på to språk.

Skolen må kartlegge og vurdere om eleven har tilstrekkelige norskferdigheter eller ikke, og dermed hva slags undervisningstilbud eleven har rett til. Rektor fatter et enkeltvedtak, der det fremgår om eleven har rett til særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring. Hvis du som elev eller forelder er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Fylkesmannen i ditt fylke.

For nyankomne minoritetsspråklige elever med rett til særskilt språkopplæring, kan skoleeier velge om den ønsker å tilby et særskilt opplæringstilbud organisert i egne grupper, klasser eller skoler. Formålet med slike innføringstilbud er å lære eleven tilstrekkelig norsk til å kunne få utbytte av ordinær opplæring. Deltakelse i et slikt innføringstilbud er frivillig.

Siūlyk draugui

Siųlyti draugui