Nuorodos
Peršokti į navigaciją
Peršokti į paiešką
Peršokti į turinį
Įjungti / išjungti versiją skaitymui
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Spausdinti

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Arbeidsgiver har ansvar for:

  • at arbeidstakeren har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, noe som innebærer at du ikke skal få noen fysiske og psykiske skader eller sykdommer som følge av arbeidet.
  • å systematisk følge med at arbeidet i virksomheten er sikkert og forsvarlig. Det vil si at arbeidsgiver med jevne mellomrom skal vurdere om det er risiko forbundet med arbeidet, lage en plan på hvordan en slik risiko skal unngås og iverksette tiltak deretter.
  • at nødvendig personlig verneutstyr er tilgjengelig og tas i bruk, og at nødvendig opplæring blir gitt.
  • at før du settes i arbeid, skal det foretas en risikovurdering av arbeidet, og verneutstyr, sikkerhetsinstrukser, opplæring, og organisering av arbeidet skal tilpasses deretter. 

Arbeidstaker har ansvar for å følge de instrukser og sikkerhetsregler som er nedfelt i virksomheten og lovverket. Dette kan for eksemper innebære:

  • å bruke personlig verneutstyr der det er nødvendig.
  • å si fra til ledelsen eller verneombudet dersom man oppdager noe i arbeidsmiljøet som er en risiko for liv og helse.
  • å delta i dialogmøter, og medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner ved fravær.

Alle virksomheter skal ha et verneombud, som er en ansatt med en særlig rolle å overvåke og ivareta arbeidsmiljøet i virksomheten. Verneombudet skal delta aktivt i virksomhetens arbeid med sikkerhet, og er den personen du skal kontakte hvis sikkerheten ikke er ivaretatt i virksomheten.

Siūlyk draugui

Siųlyti draugui