Nuorodos
Peršokti į navigaciją
Peršokti į paiešką
Peršokti į turinį
Įjungti / išjungti versiją skaitymui
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Spausdinti

Oppsigelse

Arbeidsgiver kan si opp en arbeidstaker hvis han har en saklig grunn til det. Den saklige grunnen må være knyttet til enten arbeidstaker eller arbeidsgivers/virksomhetens forhold. Eksempel på arbeidstakers forhold kan være alvorlige brudd på arbeidsavtalen. Eksempel på arbeidsgiver/virksomhetens forhold kan være nødvendig nedbemanning og omstilling. Oppsigelse skal være skriftlig, enten den kommer fra arbeidsgiver eller arbeidstaker. Oppsigelse fra arbeidsgiver skal gis skriftlig, og skal enten leveres personlig eller sendes rekommandert i posten. Arbeidstaker kan be om en skriftlig begrunnelse for oppsigelsen hvis han ønsker det. Oppsigelsen skal inneholde opplysninger om arbeidstakerens rett til å kreve forhandling, retten til å reise søksmål og retten til å stå i stillingen hvis det kreves forhandling. Hvis du ønsker forhandling om en oppsigelse, må dette kreves innen 14 dager etter mottakelse av oppsigelsen. I slike tilfelle bør du søke bistand fra advokat eller fagforening, og det er domstolene i Norge som avgjør slike saker.

Hvis noe annet ikke er avtalt, er oppsigelsestiden en måned, og den regnes fra den første dag i måneden etter oppsigelse. Loven inneholder dessuten ufravikelige regler om oppsigelsesfrister fra 14 dager til 6 måneder, avhengig av arbeidstakerens ansettelsestid og alder.

Arbeidstaker som er helt eller delvis borte fra arbeidet på grunn av sykdom, kan ikke av denne grunn sies opp i løpet av de første 12 månedene. Dersom arbeidsgiver ikke kan bevise at oppsigelsen ikke har sin grunn i sykdomen, er oppsigelsen ulovlig.

Etter det første året kan sykdommen utgjøre saklig grunn for oppsigelse, men dette må vuderes konkret.

En arbeidstaker som er gravid kan ikke sies opp av den grunn. Dersom arbeidsgiver ikke kan bevise at oppsigelsen ikke har sin grunn i graviditeten, er oppsigelsen ulovlig.

En arbeidstaker som er i svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon eller innenfor det første året av foreldrepermisjonen kan ikke sies opp med virkning i fraværsperioden når arbeidsgiver er klar over at fraværet skyldes disse grunner. Dersom en arbeidsgiver har saklig grunn for oppsigelsen, starter oppsigelsestiden å løpe når permisjonen er over. Det samme gjelder ved adopsjon.

Siūlyk draugui

Siųlyti draugui