Nuorodos
Peršokti į navigaciją
Peršokti į paiešką
Peršokti į turinį
Įjungti / išjungti versiją skaitymui
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Spausdinti

Lønn

Lønn er som hovedregel ikke lovregulert i Norge, og det finner derfor ingen generell minstelønn. Det er dermed svært viktig å ha en skriftlig, klar og tydelig avtale om lønn. Mange virksomheter har inngått tariffavtaler. Tariffavtaler er avtaler om lønn og andre rettigheter mellom arbeidsgiverforening og arbeidstakerforening. For å få rettigheter etter en tariffavtale må du melde deg inn i arbeidstakerforening (være fagorganisert).

Et unntak fra hovedregelen gjelder i bygg- og anleggsbransen, skip- og verftindustrien og i grønn sektor. I disse bransjene er det innført allmenngjorte tariffer som er en regulering av lønnen med mistelønnsatser.

Hvis du ikke får den lønnen du skal ha, så må du sende rekommandert brev til arbeidsgiver med spesifisert lønnskrav. Gi frist til en konkret dato minimum en uke frem i tid, og skriv at saken vil bli forfulgt hvis lønnen ikke utbetales innen fristen. Videre fremgangsmåte avhenger av hvorfor lønnen ikke er utbetalt. Hvis arbeidsgiver ikke vil betale, er Forliksrådet rette instans å henvende seg til. Hvis arbeidsgiver ikke kan betale fordi han har betalingsproblemer, er konkursbegjæring neste skritt. Arbeidstilsynet kan gi nærmere opplysninger om veien å gå i slike tilfeller.

Dersom arbeidsgiveren din går konkurs, kan NAV Lønnsgaranti dekke din utestående lønn. Dette forutsetter at du fremlegger dine lønnskrav på rikitg måte og innen bestemte frister. Hvis du venter med dette, kan kravene dine bli for gamle til å dekkes av NAV Lønnsgaranti ved en etterfølende konkurs. NAV Lønnsgaranti kan gi nærmere veiledning om hvordan du skal gå frem, og hvilke frister som gjelder.

Sørg for å skaffe deg dokumentasjon for lønnskravet ved eksempelvis timelister, arbeidskontrakt, tidligere lønnslipper og lignende.

Siūlyk draugui

Siųlyti draugui