Nuorodos
Peršokti į navigaciją
Peršokti į paiešką
Peršokti į turinį
Įjungti / išjungti versiją skaitymui
Praktiske opplysninger fra offentlige etater
Spausdinti

Ferie og feriepenger

Alle arbeidstakere som starter i en jobb før 30. oktober har krav på 25 virkedager ferie innen utgangen av ferieåret (som følger kalenderåret), uansett om de har krav på feriepenger eller ikke. De som starter i en jobb etter 30. oktober har krav på seks virkedager ferie. Det er seks virkedager i en vanlig uke og det vil i praksis si at 25 virkedager utgjør fire uker og en dag ferie i løpet av ferieåret. Tre av disse ukene kan arbeidstakeren kreve å få sammenhengende i hovedferieperioden som går fra 1. juni til 30. september. Resten av ferien kan du kreve å få ta samlet. Feriefastsettelsen skal diskuteres på forhånd, men det er arbeidsgiver som bestemmer når du får ferie innenfor de lovregulerte rammene.

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan skriftlig avtale å overføre inntil to uker ferie til neste ferieår. Dette forutsetter at begge parter er enige om dette. Forskuddsferie kan avtales på samme måte.

Du kan kreve å få overført inntil to uker ferie neste år, dersom sykdom har forhindret deg i å avvikle ferie innen ferieårets utløp. Kravet må fremsettes innen utgangen av året. Overført ferie på grunn av sykdom kommer i tillegg til eventuelt annen avtalt overføring. Overføring av ferie grunnet sykdom utgjør også 12 virkedager. Til sammen kan arbeidstaker dermed overføre 24 virkedager med feriefritid til neste ferieår.

Ferie som i strid med lovens bestemmelser ikke er avviklet inne ferieårets utløp skal overføres til påfølgende ferieår. Ferie som ikke er avviklet vil altså ikke falle bort dersom arbeidsgiver og/eller arbeidstaker forholder seg passiv og ikke tar initiativ til å få avviklet lovpålagt ferie. Unntaket er dersom manglende ferieavvikling skyldes sykdom eller foreldrepermisjon. Da skal alle opptjente feriepenger utbetales første vanlig lønningsdag påfølgende år.

Feriepenger opptjenes året før utbetalingen (ferieåret). Det skal utbetales 10,2 prosent av lønnen som var utbetalt i opptjeningsåret i feriepenger. Vanligvis utbetales feriepengene i juni måned. I denne måneden trekker arbeidsgiver deg i lønn. Dette er penger som du får utbetalt når du faktisk tar ut feriefritid. Du kan kreve å få feriepengene utbetalt en uke før ferien avvikles, eller i sluttoppgjøret, hvis du slutter i virksomheten. Arbeidstakere som er sykemeldt kan ikke kreve å få utbetalt feriepenger før de enten tar ut ferie eller avslutter arbeidsforholdet. Ferie avtales med arbeidsgiver og gis beskjed om til NAV, slik at sykepengeutbetalingen stanses midlertidig, når man får ut feriepengene. Det er viktig å huske på at et år består av 11 måneder med lønn og en måned med feriepenger.

Siūlyk draugui

Siųlyti draugui